RMA

The home of BeMilCIS

De Koninklijke Militaire School, de enige tweetalige en federale universiteit van het land, leidt vrouwen en mannen op die zich inzetten voor de maatschappij van vandaag en bereid zijn te dienen. Deze opleiding combineert menselijke, exacte en toegepaste wetenschappen, nieuwe technologieën en militaire tradities. Dit onderwijs kan niet vreemd blijven aan de wereld om ons heen, en daarom wordt het ondersteund door sterk academisch onderzoek in samenwerking met andere universiteiten, onderzoekscentra of industrieën, en door de ontmoeting met jongeren die afkomstig zijn van andere universiteiten of militaire scholen. In dit kader maakt de deelname aan het ERASMUS-programma uitwisselingen mogelijk die essentieel zijn voor de hoge kwaliteit van deze opleiding.

De KMS is een plaats voor de overdracht van kennis, maar ook van waarden. De geselecteerde kandidaten staan in het middelpunt van onze aandacht. Een constante opvolging met een aanwezige en beschikbare coaching verhoogt hun kansen om de opleiding met succes af te ronden, om zich als leider en als mens te ontwikkelen en om volledig voorbereid te zijn om morgen een officierscarrière in dienst van onze maatschappij te beginnen.

https://www.rma.ac.be/

RMA

Rue Hobbema 8, 1000 Bruxelles, Belgium