Erelid

De Raad van Bestuur beslist over de aanvaarding van ereleden.

Erelid ben je voor het leven: indien je vandaag aanvaard wordt als erelid, behoudt je het erelidmaatschap de volgende jaren.

Als Erelid betaal je jaarlijks een vrije gift om lid te zijn van de Kring CIS Officieren.

Ik word lid